GALLERY

Pollution Control Par Mushayara
Govt.Urdu Library    Patna men mushayara

2019

Kaleemulaah Dostpuri Award    2018 
Firaq Gorakhpuri saahity samman lete hue  16 june 2018  Ek Sham Hafeez Banarasi ke naam
ek shaam Ramesh Kanwal ke Naam   5 -8-2018  Ranchi